Anasayfa Duyurular Kurumsal ASM Hekim/Hemşire İletişim
Poliklinik Bebek-Çocuk İzlem Aşı Uygulamaları Gebe Takibi Aile Planlaması Obezite Hasta Hakları Hizmet Standartları
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Türkiye Aile Hekimliği e-Sağlık SABİM CİMER Randevu Al

Vizyon


Bilimsel bilgi ile donanmaktır.
Hizmet verdiğimiz kişileri kendimiz gören anlayış ile onlara sağlıklı bir yaşam sunmaktır.
Sevgi, akıl, dostluk ve gayretle davranan nitelikli bir kadroyla içinde bulunduğumuz yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.
Kendi iç eğitimlerimizle merkezimizin kalitesini yükseltmektir.
Çağdaş insan anlayışı ile yenilikleri hizmetlerimize aktarmak, çağı yakalamaktır.

Misyon

Pınarbaşı Aile Sağlığı Merkezi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, hasta ve sağlık personelinin haklarına saygılı, etik kurallara bağlı, hizmeti sunan ve alan arasındaki iletişimi sağlam temellerle kurmaktır.

Hasta ve çalışan memnuniyetini sürekli hale getiren, kaynakları etkin ve verimli kullanan,koruyucu sağlık hizmetlerini titizlikle sunan ve bebek,gebe ve çocukların tamamının aşılarının eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlayan, hizmet alan kişileri çeşitli iletişim kanallarıyla ve bire bir sağlık konusunda bilgilendiren bir hizmeti sunabilmektir.

Gebe takipleri ile anne ve bebek ölümünü önleyebilen, istenmeyen gebelikleri doğum kontrol metotlarıyla önleyebilen ve ayaktan tedavi ile tedavi olabilecek tüm hastalıkları ikinci basamağa göndermeden tedavi edebilmektir.